0 

  0,-
Om tinnitus
Hva er tinnitus?
Årsak til tinnitus
Tinnitustyper
Behandling
Hva gjør jeg
Fagpersoner
Finn en fagperson
Produkter
Lydgeneratorer på dagtid
Lydgeneratorer om natten
Publikasjoner
Linker
Nedlastinger
Årsak til tinnitus

På tross av intensiv forskning er det sjeldent man klarer å identifisere noen klare årsaker til tinnitus. I de fleste tilfeller er årsaken uklar og ofte umulig å oppdage.

Vi vet at omtrent 30 % av eksterne lyder oppfattes bevisst, resten tones ubevisst ned. Når denne filtreringsfunksjonen er intakt er det mulig å ”ignorere” subjektive lyder. Men når den er skadet kan uønskede signaler bli styrket. Hvis hørselen stimuleres intenst over lengre tid kan oppfattelsen av en lyd vedvare selv om den utløsende lydkilden er borte. Derfor er det viktig å distrahere en persons oppmerksomhet bort fra tinnitusen for å forhindre at det utvikles en kronisk lidelse.

Mange med tinnitus hører av og til om likestilte som blir friske med en eller annen form for behandling. Da er det lett å tenke: - Hvorfor får ikke jeg også den behandlingen?

Problemet er at det er et hav av tilstander som kan forårsake tinnitus, og dermed hjelper ikke den samme behandlingen på alle. I tillegg til de kroppslige årsakene som er nevnt i listen under, kan stress, ulykker eller følelsesmessig ubalanse både utløse og forverre tinnitus.

Oversikt
Her er en oversikt over de ulike delene av øret der tinnitus kan oppstå:

Det ytre øret: Tett øregang. Kan skyldes f.eks. ørevoks, fremmedlegemer, hår eller hevelse. Det kan medføre irritasjon eller trykk mot trommehinnen, som igjen registreres av hørenerven.

Mellomøret: Hull i trommehinnen eller væskeansamling bak den, f.eks mellomørebetennelse.

Feil i de lydledende delene av øret: Utvendige lyder blir hindret i å komme til det indre øret. Dersom det indre øret fortsatt er intakt, kan innvendige kroppslyder gi øresus.

Forstyrrelse av de fine mekanismene i øret: f.eks. at en av de små øreknoklene mister sin bevegelighet (otosklerose).

Dårlig fungerende øretrompet: Kan blant annet skyldes infeksjoner og allergier.

Det indre øret: Feil ved hørecellene i sneglehuset. Cellene kan påvirkes av lokale infeksjoner, legemidler (acetylsalisylsyre), aldring, dårlig blodtilførsel og høye lyder. Hørselsskade er en viktig årsak til tinnitus, og mye av skylden må rettes mot dårlige arbeidsforhold.

Ménières sykdom: Gir anfall med tinnitus, svimmelhet og kvalme. I tillegg kan væsketrykket variere i forbindelse med infeksjoner, allergi og sirkulasjonsforstyrrelser.

Hørselsenerven og hjernen: Akustikusnevrinom. Den formen for tinnitus som er vanskeligst å diagnostisere, og som er mest alvorlig. Skyldes en svulst som trykker på hørselsnerven på dens vei fra sneglehuset til hjernen. I starten kan tinnitus være det eneste symptomet, mens man etter hvert kan få problemer med hørselen og balansen
 
Handlevognen er tom